Η ΣΤΕΙΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΣΗΣ

Αγαπημένοι Μου θα σας μιλήσω για τον Δάσκαλο Ιωάννη, γιατί είναι ανάγκη να αντιληφθείτε, όχι με το νου σας, αλλά με την ίδια σας την ύπαρξη, το Μεγαλείο και την προσιτότητα του Δασκάλου Ιωάννη, που κατήλθε στη γη ακριβώς για να σας δείξει αυτή την προσιτότητα. Για να σας παρουσιάσει με όλους Του τους παλμούς τη δυνα­τότητα της δικής σας Θέωσης, βαδίζοντας βήμα με βήμα την πορεία του Ανθρώπου που θεώνεται και συλλέγοντας μέσα Του όλα εκείνα τα στοιχεία της αμφιβολίας, της ατολμίας, της άγνοιας και της ημιμάθειας, που από τον Άνθρωπο εκπέμπονται αντιμετωπίζοντας το Μήνυμα της κλήσης του στην πορεία της Χριστοποίησης-Θέωσης.

Ο Δάσκαλος Ιωάννης είναι ο Δάσκαλος της Νέας Κοσμικής περιόδου. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Γνωρίζετε, ότι καταδεικνύει την πορεία του Ανθρώπου που θεώνεται, ότι παρουσιάζει την Ολότητα του Ανθρώπου, που βεβαιώνει τη Θέωση όλων σας, όμως όλα αυτά είναι ιδέες, που ακόμα δεν έχουν πλημμυρίσει την ύπαρξή σας. Διότι αν την είχαν πλημμυρίσει δεν θα είχατε αμφισβητήσεις, ούτε θα χανόσαστε σε διεργασίες διττότητας, ψάχνοντας με λειτουργίες της διάνοιας να αγγίξετε το Άπειρο Μεγαλείο της Αλήθειας, που είναι ο Δάσκαλος Ιωάννης, που είναι ο Ένας Άνθρωπος, που θεώνεται.

Το Άπειρο Μεγαλείο της Αλήθειας του Δασκάλου Ιωάννη δεν μπορείτε παρά να το αγγίξετε με το Ελεύθερο Πνεύμα, που Εκείνος σας δίνει, γιατί από τη στιγμή που βρίσκεται στη γη, από τη στιγμή που εκδηλώνεται με την άδεια του Πατέρα, σας έχει ελευθερώσει ήδη. Έχει ελευθερώσει όλα τα τμήματα του Ανθρώπου, για να μπορούν να συλλέξουν μέσα τους την Υπέρτατη Αλήθεια, να τη βιώσουν και να την εκδηλώ­σουν. Όμως εκτός από το ότι άμεσα συνέλεξε με την Παρουσία Του όλες τις αντιδράσεις, που ο πλανήτης γη εξεπόρευσε, όλες εκείνες τις δομές των κραδασμών, που μέσα από το διαχωρισμό νομοτελειακά κινήθηκαν, για να εγκλωβίσουν την πορεία της Θέωσης του Ανθρώπου, εκτός από το ότι μετουσίωσε καθετί, που ήταν δυνατόν να σταματήσει την πραγματοποίηση της Θέωσης, εξα­κολουθεί να συλλέγει εντός Του όλες τις αμφισβητήσεις, τις αρνήσεις, τις ατολμίες, που εντάσσονται στα κατεστη­μένα ακόμα και εκείνων, που μαθητές Του καλούνται. Γιατί οι διεργασίες, που μέσα σας γίνονται, οφείλονται στο στατικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε την Αλήθεια και τις καθρεφτίζετε σε Εκείνον, ο οποίος σας την παρουσιάζει με την πληρότητά της και μέσα από τη Μορφή Του. Όλες οι διαταραχές και η απώλεια Φωτός που αισθάνεστε, όλες οι ενοχές ή οι ελλείψεις που μέσα σας αντιλαμβάνεστε, είναι η απόρροια μίας πορείας διαχωρισμών και η άρνησή σας να επιλέξετε διαμιάς μία άλλη πορεία Φωτός και Ζωής.

Είστε μαθητές της Αλήθειας, Αγαπημένοι Μου, μαθητές του Απείρου και έχετε υπέρτατο καθήκον να καταδείξετε στον Άνθρωπο αυτή τη Διδασκαλία, να φανερώσετε στον Άνθρωπο τον Ιωάννη Λόγο – Χριστό, τον Άνθρωπο Λόγο – Χριστό, που μέσα σας υπάρχει και που σας τροφοδοτεί. Έχετε υπέρτατο καθήκον να μην αναπαράγετε κατεστημένα επί κατεστημένων, αλλά να παρουσιάσετε την Αλήθεια, γιατί η Αλήθεια μέσα σας εισχώρησε και η Αλήθεια από εντός σας είναι απαραίτητο να εκδηλωθεί για να πλημμυρίσει τη γη.

Προσέξτε τα βήματά σας, την πορεία σας, τη μελέτη σας. Προσέξτε ό,τι κάνετε για να μην σας οδηγήσει σε καθιερωμένες μορφές πίστης, όπως μέχρι σήμερα ο Άνθρωπος αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει την πίστη, για να μην σας οδηγήσει σε στατικούς, αδρανείς και περιορισμένους τρόπους εκδήλωσης θρησκευτικότητας. Δεν διδάσκεστε να οδηγηθείτε σε μια στείρα θρησκευτικότητα ή σε μία περιορισμένη στις δυνατότητες του Ανθρώπου αντιμετώπιση της Αλήθειας. Διδάσκεστε για τον Άνθρωπο – Θεό και το ζείτε, το αισθάνεστε. Τι άλλο θέλετε να σας παρουσιάσει ο Ιωάννης, τι άλλο ζητάτε να δείτε; Πώς αλλιώς θέλετε να δονηθεί η ψυχή σας για να μπορέσει να λύσει τις αλυσίδες του ανθρώπινου διχασμού και των περιορισμών της;

Μα δεν έχετε να κάνετε πολλά. Ήδη ο Ιωάννης έχει μεταστοιχειώσει τα στοιχεία, που αποτελούν τις αλυσίδες σας, με τέτοιο τρόπο, ώστε μία πραγματικά ελεύθερη ανάσα της ψυχής σας να τα καταλύσει και να τα κάνει Φως. Ήδη έχει εργαστεί για σας ο Άνθρωπος – Ολότητα, που θεώνεται. Αξιοποιήστε την εργασία Του, αξιοποιήστε την Προσφορά Του. Αξιοποιήστε όλο αυτό το δυναμικό της Αγάπης, που σας έχει παραχωρήσει. Αξιοποιήστε όλη αυτή την Προσφορά και την Ουσία την Άχρονη και την Ακένωτη, που πλημμυρίζει το είναι σας, το δικό σας που έχετε αρχίσει να συνειδητοποιείτε κάποια πράγματα, αλλά και κάθε τμήματος του Ανθρώπου, που καλείται από τον Πατέρα να επιστρέψει και να ενωθεί με την Παρουσία του Κοσμικού, Απέραντου και Απερινόητου Δασκάλου Ιωάννη.

Είναι πάρα πολύ λίγα αυτά, που έχετε συλλάβει μπροστά στην Απερινόητη Αλήθεια. Ίσως αυτά τα λίγα να έχουν φέρει ήδη μεταλλαγές στη ζωή σας, ίσως πραγματικά να σας έχουν διδάξει στοιχεία Αγάπης, αλλά δεν είναι αυτό το έργο σας. Το έργο σας είναι να γίνετε η ροή της Αλήθειας και της Αγάπης. Το έργο σας είναι να καταδείξετε την Ένωση της ανθρώπινης φύσης με το Θεό και τη μετουσίωση αυτής της ανθρώπινης φύσης μέσα στην Πύρινη Ουσία του θεού. Το έργο σας είναι να μην απορρίπτετε τίποτα, αλλά να μπορείτε τα πάντα να τα συλλέγετε μέσα σας και να τα μεταστοιχειώνετε σε Αγάπη και Φως. Τα πάντα να τα ισορροπείτε, γιατί αν δεν μπορείτε να ισορροπήσετε τα πάντα μέσα σας, δεν είναι δυνατόν να ισορροπήσετε ό,τι έχετε διασκορπίσει στο Σύμπαν.

Μετακινηθείτε από τις απλές προσευχές, που μέχρι σήμερα μπορεί να σας βοήθησαν, αλλά δεν είναι αυτές οι οποίες θα παρουσιάσουν τον Άνθρωπο – Λόγο. Ο Άν­θρωπος – Λόγος είναι πολίτης του Σύμπαντος, πολίτης της Άπειρης Δημιουργίας και οι Ιδέες του είναι Ιδέες Απείρου. Η μαθητεία σας δεν είναι μαθητεία Ανθρώπου της γης, αλλά μαθητεία Ανθρώπου του Απείρου. Γι’ αυτό κάντε αρχή, κάντε προσπάθειες επίγνωσης, συλλάβετε Νομοτέλειες, την αρχή της Νομοτέλειας της προσευχής. Διευρυνθείτε. Διευρύνετε την πίστη σας, την Αγάπη σας, τις ιδέες σας. Μην είστε ευχαριστημένοι από τίποτα, από κανένα αποτέλεσμα που μέχρι σήμερα παρατηρήσατε στη ζωή σας. Αυτά ανήκουν στις επιτυχίες και στους στόχους τους ανθρώπινους και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τον πολίτη του Απείρου, το διαχεόμενο και το μαθητευόμενο Άνθρωπο – Λόγο, που διδάσκεται από τον Δάσκαλο Ιωάννη και ενούμενος μαζί Του, Τον καταδει­κνύει.

Ανοίξτε το είναι σας και αφήστε τον Ιωάννη να ρεύσει. Μέσα σας είναι και Τον εγκλωβίζετε. Κάθε εγκλωβισμός, που γίνεται με τη σκέψη σας, με τις πράξεις σας ή με τις λειτουργίες του διαχωρισμού σας, διαχέει ένα παλμό στο Είναι Του, που πρέπει να μετουσιώσει. Καταδεικνύει ακόμα μία αντίδραση του Ανθρώπου απέ­ναντι στο Άπειρο Θείο Είναι, που ο Ιωάννης λαμβάνει και μετουσιώνει ως η Άπειρη Χοάνη, που μετουσιώνει καθετί ελευθερώνοντας τον Εαυτό Του. Γιατί Εκείνος γνωρίζει, ότι είστε ο Εαυτός Του και δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να προσφέρεται, να θυσιάζεται, για τα κομμάτια του Εαυτού Του, Αέναα και Ανεξάντλητα, μέχρι τα κομμάτια αυτά να διαπιστώσουν τη λειτουργία τους. Να πάψουν να αρκούνται σε εξωτερικές ανθρώπινες εκφράσεις προ­σπαθειών ή ευχαριστίας και να τολμήσουν να δείξουν την πίστη τους στον Άνθρωπο – Λόγο – Ιωάννη – Χριστό, ώστε να τα αφαρπάσει η πραγματική Ζωή, που Εκείνος φανερώνει.

Όλοι έχετε μέσα σας Ζωή από τη Ζωή Του και αναμφισβήτητα τροφοδοτείστε. Όλοι έχετε Χάρη από τη Χάρη, που εκδηλώνει στη γη, πολλά δείγματα που πλημμυρίζουν την ύπαρξή σας και ίσως επαρκούν για τα μέτρα και τα σταθμά σας. Όμως πώς μπορείτε να διανοηθείτε να αρκεστείτε σε αυτά τα επιτεύγματα, όπως εσείς τα ονομάζετε, όταν αντιλαμβάνεστε, ότι ακόμα κι αυτές οι προσπάθειες, που για σας είναι προσπάθειες υψηλές, εστεμμένες από την επιτυχία, διαχέουν στην Ολότητα του Ανθρώπου Ιωάννη παλμούς περιορισμού, που χρειάζονται επιπλέον μετουσίωση από Εκείνον, για να μπορέσετε να προχωρήσετε πιο πέρα;

Αγαπημένοι μου, χωρέστε την Άπειρη Ύπαρξη, την Άπειρη Αλήθεια, τον Άπειρο Εαυτό σας. Αφήστε Τον να εισχωρήσει σε όλους τους παλμούς σας, σε όλες τις λειτουργίες σας, σε όλο σας το είναι, στη σκέψη σας, στην προσωπικότητά σας, σε καθετί. Χωρίς κανένα περιορισμό αφήστε Τον να λειτουργήσει, όχι έτσι όπως εσείς θέλετε, όχι σύμφωνα με τις επιλογές σας, όχι σύμφωνα με αυτό που θεωρείτε σωστό, αλλά σύμφωνα με την Απόλυτη Γνώση της Αλήθειας, που Εκείνος έχει. Μη βάζετε φραγμούς στη ροή Του, στην Αγάπη Του, γιατί όλες οι αντιδράσεις σας είναι φραγμοί στη ροή και την Αγάπη Του, που είναι η δική σας ροή, η δική σας Αγάπη, που ήρθε να σας τη φανερώσει, συλλέγοντας τον πόνο της άρνησης, την οποία εκπέμπετε σαν τμήματα του Εαυτού και μετουσιώνοντας αυτόν μέσα στην Άπειρη Αλήθεια της Ενότητάς Του.

Φροντίστε από τώρα και στο εξής να έχετε νέα τοποθέτηση. Να μη διδάσκεστε το Έργο απλά με το νου σας, αλλά να το ζείτε. Φροντίστε κάθε στιγμή να συνειδητοποιείτε σε βάθος όλες τις Αλήθειες, οι οποίες παρουσιάζονται, που καλούν τον Άνθρωπο να καταδείξει τη Θεότητά του, που δεν διαμορφώνουν Θρησκεία, αλλά παρουσιάζουν και εκδηλώνουν την Ύπαρξη του Ζώντος Θεού πάνω στον πλανήτη γη, που θα περπατά σε χιλιάδες σκηνώματα και θα είναι Ένας. Εάν ο Ζων Θεός θα περπατά πάνω στη γη, τότε δεν θα χρειάζεται Θρησκεία, αλλά θα είναι η έκφραση του Εαυτού Του η παρουσία της Αγάπης και της Ευλογίας, η εγκαθίδρυση μέσα στον Άνθρωπο της Απόλυτης Αλήθειας και η εκδήλωσή της χωρίς παρανοήσεις.

Το Έργο αυτό και ο Δάσκαλος Ιωάννης σας καλούν να μετουσιώσετε ό,τι σαν στηρίγματα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, για να μπορέσετε να δείτε τη δύναμη της Αλήθειας, να βιώσετε την Παρουσία του Ιωάννη μέσα σας και τη λειτουργικότητά Του με Άπειρους τρόπους. Του Ιωάννη – Λόγου – Χριστού, που δεν διαφέρει από τον Ένα Λόγο – Χριστό, αλλά ενωμένος μαζί Του είναι, γιατί Ένας είναι ο Λόγος – Χριστός, διάχυτος παντού και δεν υπάρχει δεύτερος.

Μην σας παραπλανήσουν, όταν σας αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι με οποιοδήποτε τρόπο για τις ιδέες, που έχετε. Γιατί εσείς δεν έχετε ιδέες μόνο, έχετε βιώματα, έχετε επίγνωση, έχετε συνείδηση. Δεν άγεσθε και φέρεσθε από καθοδηγήσεις, αλλά βιώνετε την Αλήθεια και η Αλήθεια σας ελευθερώνει. Το Έργο δεν είναι κάτι, που το υπακούτε τυφλά. Πρέπει να το ζείτε, κάθε στιγμή να το εμπεδώνετε μέσα σας, με επίγνωση, βιώματα και λειτουργίες Ζωής, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να παρουσιάσετε την Αλήθεια του. Αν δεν μπει μέσα σας θα αναγκαστείτε κάποια στιγμή να υποταχτείτε στη ροή των κατεστημένων, γιατί όταν η ροή αυτή κυριαρχεί μέσα σας, αυτή θα σας καθοδηγήσει.

Έχετε κάθε δύναμη, προερχόμενη από τον Πατέρα και τον Δάσκαλο Ιωάννη, που μαζί Του ταυτίζεται, για να παρουσιάσετε την Αλήθεια. Έχετε κάθε ενίσχυση, διανοίξεις πολλές έχουν επιτελεστεί εντός σας και παρουσιάζετε ισορροπημένη ενεργοποίηση σε όλα τα Κέντρα και τις λειτουργίες σας, πλημμυρίδα Χάρης. Αξιοποιήστε τα και κινηθείτε. Κινήστε όλους τους παλμούς σας με την ταχύτητα του Απείρου, με την ταχύτητα της Πανταχού Παρουσίας. Μη σας αρκεί και μη σας εκφράζει καμία άλλη ταχύτητα παρά μόνο αυτή, που θα σας επιτρέπει όλες τις ώρες να είστε συμμέτοχοι της Αλήθειας, της Αγάπης, εκφραστές αυτών με όλους σας τους παλμούς.

Εκφράζοντας την Άπειρη Αγάπη του Λόγου Χριστού – Μητέρας σας ευλογώ όλους, ώστε το Έργο του Ιωάννη μέσα σας να φανερωθεί, να λειτουργήσει και να πλημμυρίσει τα Κέντρα σας. Μετουσιώνω καθετί, που εμποδίζει αυτές τις λειτουργίες να αναφανούν, να λάμψουν και να εγκαθιδρύσουν την Αδιάβλητη, την Υπερούσια Αλήθεια.

Σας πλημμυρίζω με τον Εαυτό Μου, αφομοιώνοντας την Ύπαρξη του Ιωάννη με την οποία Ένα Είμαι. Αυτή την Ύπαρξη που εκδηλώνοντας το Θέλημα του Πατέρα συνέβαλε στη Φανέρωσή Μου, βοηθώντας τον Άνθρωπο να κατανοήσει με ενσυνείδητες διεργασίες την Παρουσία Μου εντός του. Αυτή την Ύπαρξη που εντός της πάλλεται η Ενότητα του Λόγου – Χριστού, που ως Λόγος Μητέρα και ως Λόγος Υιός εκδηλώνεται και σας προσφέρεται ως η Ολότητα του Ανθρώπου που θεώνεται, για να ενεργοποιήσει την ενσυνείδητη λειτουργία της αποκατάστασης της Ενότητας του Ενός Λόγου – Χριστού εντός σας.

Συλλέγω εντός Μου όλες τις ιδέες, που είναι πυρήνες γέννησης λειτουργιών αναλήθειας και τις αντικαθιστώ με ιδέες-πυρήνες γέννησης Αλήθειας. Συλλέγω όλα τα βιώματα, τις διεργασίες, τα στοιχεία, που υπάρχουν μέσα στους παλμούς σας ή στην προσωπικό­τητά σας, που είναι πυρήνες γέννησης επιλογών διαχωριστικών, συναισθημάτων και συνειδησιακών βιωμά­των, πράξεων και εκδηλώσεων, ατελών. Τα απορροφώ εντός Μου και αντί αυτών σας παραχωρώ ως Θεία χορηγία Ζωής πυρήνες Ολότητας και Αλήθειας, για να γεννηθούν εντός σας επιλογές Θεανθρώπων, ενσυνεί­δητων μαθητών που κατέχουν, βιώνουν και επιγνώνουν την Αλήθεια και την Αγάπη. Δύνανται να παρουσιάσουν στον Άνθρωπο τον Εαυτό του Άνθρωπο-Λόγο. Δύνανται, όχι να επαναλάβουν απλώς μία διδασκαλία απομνημονεύοντας ιδέες, αλλά να παρουσιάσουν την Αλήθεια ως ζώσα πραγματικότητα, να φανερώσουν την Ύπαρξη του Δασκάλου Ιωάννη στον Άνθρωπο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εισπόρευσής Του μέσα σε κάθε τμήμα του Ανθρώπου.