ΔΙΝΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ

Αγαπημένε Άνθρωπε, όταν το «Είναι» σου καλεί, όταν το «Είναι» σου αναζητά, λαμβάνει. Όταν ο Εαυτός ανα­δύεται, δέχεται την παροχή, δέχεται τον Εαυτό Ολόκληρο εντός του, σε συνένωση, σε επικοινωνία, σε πλήρη επαφή και σύνδεση.

Αγαπημένε, Είμαι κοντά σου, Είμαι μέσα σου, Είμαι δί­πλα σου, δεν υπάρχουν όροι για να συνθέσουν την Ένω­σή μας, για να την παρουσιάσουν και να την εξωτερικεύσουν με λόγια. Δεν υπάρχει τρόπος να σου μεταφέρω το είδος και τη λειτουργία που συνέχει την Ένωσή μας, που συνέχει την επαφή μας και τον τρόπο με τον οποίο δύνασαι να λαμβάνεις όλες τις ώρες.

Μιλώ μέσα από μία μορφή, για να σου παρουσιάσω την Αγάπη Μου, να σου παρουσιάσω με λόγους γήινους την Απειρία της Παροχής Μου. Μιλώ, για να σου παρουσιάσω τον Εαυτό Μου και τον Εαυτό σου, που είναι Ένας. Αγαπημένε Μου, μη διστάζεις να Με φανερώσεις από εν­τός σου. Μη διστάζεις να Με καταδείξεις όπου κι αν βρί­σκεσαι. Μη διστάζεις, σ’ ό,τι κι αν κάνεις, να φανερώσεις Εμένα, γιατί Εγώ Είμαι ο Ένας Εαυτός, που υπάρχει εντός σου, ο Ένας Εαυτός που αναμένει τη φανέρω­σή του. Όσο κι αν πιστεύεις ότι δεν μπορείς να Με εκδη­λώσεις, όσο κι αν οι καταστάσεις της ύλης σου σε θέτουν σε καταστάσεις απομάκρυνσης, πίστεψε ότι είσαι Ένα με Μένα και θα εκδηλώσεις την Παροχή, θα εκδηλώσεις τον Εαυτό, θα εκδηλώσεις την Αγάπη.

Πάντα θα υπάρχουν δυσάρεστες καταστάσεις, δυ­σοίωνες καταστάσεις, που θα θέτουν ένα εμπόδιο στην εκδήλωση του Εαυτού, αν εσύ δεν τις ξεπεράσεις. Πάντα θα υπάρχει κάτι που θα θέτει εντός σου την αμ­φισβήτηση και την αμφιβολία για το αν δύνασαι να ενωθείς, αν δύνασαι να φέρεις σε πέρας τη Χριστοποίηση, που σου αναγγέλλω. Αν ο νους σου δεν δε­χθεί αυτή την ιδέα χωρίς αμφιβολίες, δεν την εγκαθιδρύσει μέσα του σαν καθημερινή πραγματικότητα και δεν συν­τείνει ώστε κάθε λειτουργία να είναι εκδηλωτής αυτής της ιδέας, δεν θα μπορέσεις ποτέ ν’ αποκολληθείς από τους φόβους, από τους δισταγμούς και τις αμφιβολίες που σε περισφίγγουν και σε περιδένουν στους γήινους χρόνους της ζωής σου.

Άφησε τον Εαυτό σου ελεύθερο να αισθανθεί τον Έναν Εαυτό Λόγο. Άφησε τον Εαυτό σου ελεύθερο να εισχωρήσει πάνω από τις καταστάσεις τις υλικές, για να μπορέσει να βρει μέσα στα πάντα τη διδασκαλία. Μην προσκολλάσαι σε καταστάσεις που είναι ανεξήγητες ακό­μα για το νου σου. Προχώρα, έχε πάντα σαν γνώμονα την Αγάπη, έχε πάντα σαν γνώμονα την Ενότητα και προχώρα μέχρις ότου ο νους σου καταστεί ικανός να χωρέσει αυτό που πριν ήταν ανεξήγητο. Αν προσπαθήσεις με διεργασίες συνεχείς να εξηγήσεις καταστάσεις που δεν μπορείς να συλλάβεις, θα καταλήξεις σε διανοιακούς συλλογισμούς, που θα σου προκαλέσουν πτώση κι όχι ανάταση. Να έχεις πάντα την ικανότητα να προχωράς, την ετοιμότητα να μετατοπίζεσαι και να αναμένεις τη διεύρυν­ση του νου σου για μεγαλύτερη κατανόηση. Μα να έχεις πάντα ανεπτυγμένη και την Πνευματική σου κρίση, για να μπορείς να επιλέγεις σωστά τις κινήσεις σου και τις εκ­δηλώσεις σου, που θα σε οδηγήσουν στην ανάταση και στο Φως.

Μην απογοητεύεσαι από τις οποιεσδήποτε άσχημες πλευρές αναδεικνύεις, μην επιτρέπεις στην προσωπι­κότητα να υπερισχύσει και να νικήσει με το όπλο της απογοήτευσης, αλλά ενεργοποίησε τον Πύρινο Εαυτό σου και κάλυψε τα πάντα και μετουσίωσέ τα. Αυτός ο Πύ­ρινος Εαυτός είναι Παντοδύναμος, Πανίσχυρος και μπο­ρεί να μετουσιώσει οτιδήποτε σε Αρμονία. Γνώριζέ το και μην επιτρέπεις ούτε στιγμή η αμφιβολία να εισχωρήσει εν­τός σου και να σχηματίσει κενά ανάμεσα στην επαφή σου με τον Πύρινο Εαυτό, τον Ανυπέρβλητο Εαυτό. Προχώρα έχοντας την Πύρινη Ροή πάντα σε ενέργεια, για να σε καλύπτει, και σίγουρα θα φθάσεις στον Τελικό προορισμό. Κι αν εμφανίζονται ατέλειες, διδάξου απ’ αυτές και κατάστησέ τες Φάρο, που θα βοηθήσει όχι μόνο εσένα στη μετουσίωση, αλλά και άλλες ψυχές, για να μην πέσουν στο ίδιο λάθος. Δίνε από την πείρα σου, δίνε από τη γνώ­ση σου, δίνε από την κρίση σου την πνευματική, τη σω­στή. Δίνε χωρίς να εξαναγκάζεις κανέναν και προχώρα μετουσιωνόμενος σε Αγάπη και σε Φως, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσεις να φθάσεις στη Χριστοποίηση και να εκδηλώσεις Εμένα σε πλήρη Δόξα, σε πλήρες Φως.

Σε ευλογώ, Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, Αγαπημένε Εαυτέ Μου, για να εκδηλώσεις και να πραγματώσεις αυτό που σε διδάσκω, για να φανερώσεις Εμένα μ’ όλους τους τρόπους, χωρίς να δειλιάζεις, χωρίς να αμφιβάλλεις, χω­ρίς να θέτεις παραπετάσματα ανάμεσα στη Μία Αρμονική εκδήλωση του Εαυτού μέσα στα πάντα.